Steil syml sydd gan Betsan ond mae hi’n credu y dylai’r dylweddau fod yn adrodd cyfrolau – am berthynas gŵr a gwraig, am arlliwiau cynnil bywyd bob dydd. Ei nod ymhob priodas ydy bod y delweddau yn taflu goleuni ar y berthynas rhwng pobl; y teuluoedd unigol a’r teulu newydd sy’n cael ei greu y diwrnod hwnnw. Mae hi’n angerddol ynglŷn â darparu darluniadau dogfennol o’ch diwrnod priodas gyda’r lleiaf posibl o osod lluniau penodol. Nid ei bwriad yw mond “gwneud llun bach pert” ond i wirioneddol greu delweddau sy’n cyfleu’r berthynas rhwng dau berson mewn cariad ac sy’n adrodd eu stori.

STEIL

Mae Betsan yn delio â phriodasau mewn steil newyddiadurol iawn ond nid yw’n credu y dylai ffotograffiaeth gael ei gyfyngu gan “genre”. Ar un llaw mae hi’n gynnil a disylw ac yn cadw o’r neilltu wrth roi’r diwrnod ar gof a chadw, ar y llaw arall mae hi’n credu bod amser a lle ar gyfer lluniau prydferth, hamddenol o’r pâr priod gyda’i gilydd. Felly ni wneith hi eich distyrbio ar gyfer lluniau torri’r gacen, ond mi hoffai amser o tua hanner awr, yn ddibynnol ar leoliad (neu fwy!)ar ei phen ei hun gyda’r ddau ohonoch, os yn bosibl, rhwng y seremoni a gweini’r bwyd i greu rhai delweddau ohonoch heb y ‘criw’ priodasol na’r gwahaddedigion. Mae Betsan hefyd yn credu mewn cadw holl fanylion y briodas ar gof a chadw: o’r gacen i’ch esgidiau. Mae ei delweddau o’r gwahaddedigion yn y briodas bron yn gant y cant newyddiadurol ac ni fydd hi’n gosod ar gyfer lluniau byrddau cyfan yn ystod y brecwast priodas, mae’n well ganddi eu dal yn chwerthin, gwenu, dawnsio, yfed a chael amser da.

Lluniau wedi’u gosod o grwpiau teuluol.

Mae Betsan yn credu’n gryf yn y delweddau teuluol hyn gan eu bod yn cofnodi teulu cyfan ar amser pwysig yn eu hanes gyda’i gilydd. Wythnos cyn y briodas mi fydd hi’n gofyn i chi anfon rhestr o’r lluniau wedi’u gosod yr hoffech eu cael iddi – dyma’r grwpiau teuluol y mae Betsan yn eu tynnu ymhob priodas. Os gwelwch yn dda cofiwch fod cofnod Betsan yn newyddiadurol ac amserol felly mi fyddai rhestr hir o luniau wedi’u gosod yn tarfu ar ei gallu i gofnodi’r digwyddiad mewn modd dogfennol. Mae’r grwpiau hyn yn cael eu tynnu yn gyflym, rhwydd ac yn bennaf anffurfiol ac mae Betsan yn gwneud pob ymdrech i’w wneud yn brofiad pleserus ac ymlacedig i bawb.