Blog

Beca a Luned

Posted on :

Mae’n draddodiad erbyn i fi fynd draw i tynnu lluniau o Beca a Luned yn ei cartref amser yma o’r flwyddyn… Ma’n lyfli gweld y gwahaniaeth yn ei cymeriadau a faint ma nhw wedi altro pob blwyddyn. Dyma casgliad fach i ddangos y 4 mlynedd diwetha’.

Celf calon ar bore Cothi

Posted on :

 

Bore dydd Mawrth fe ges i fy wahodd i ga’l clonc ‘da Sian Cothi ar ei rhaglen Bore Cothi, BBC Radio Cymru. Roedd hi’n glonc fach lyfi a ges i’r cyfle i son am hanes celf calon ac ambell i ddiddordeb hefyd.

Os i chi am wrando nol ar y cyfweldiad gwrandewch o 1.43.33 (ar ol Meic Stevens) ymlaen. 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b06zcrhw

Gobeithio newch chi joio’r cyfweliad.

#ThrowbackThursday

Posted on :

Ffili credu bod 5 mlynedd wedi hedfan heibio.

Can’t believe that this was taken 5 years ago… feels like yesterday.  Time flies when your having fun. :)

celfcalon_tbt 14-1-16

 

 

#WorldVegetarianDay

Posted on :

Happy #WorldVegetarianDay

To celebrate #WorldVegetarianDay here is a pic of my Betsi Falafel + recipe.

falafel sweet potato chips_betroot ketchup

 

Falafel Ingredients 

1cup Chickpeas

pulp of courgette, carrot, apple, cabbage juice (or any  vegetable juice you make)

2x medium to large Sweet potatos (thats enough for 2 greedy guts)

Pink himalyan salt (season to taste)

Method. 

Combine all add a some gram flour if to wet.

Make into small ball o’r big ball whatever you fancy really. Can be made into burgers

Place on a non stick oven tray and bung em in the oven on 100 for about 2 hours. The reason I put them in for so long is that they are really juicy because of the pulp so its better to slow cook them.

Betroot Ketchup

2/3 cooked beetroots

1tbs Apple cider

handful of basil (optional)

Pinch of pink himalyan salt

Blend until its like a ketchup texture. 

Enjoy!

 

 

 

Ewn am dro i Sir Benfro – Pre wedding shoot Adventures

Posted on :

Bore dydd Sul diwetha’ (21.06.2015)  es i ar antur fawr i ardal y mynyddoedd Preseli, dyma ardal sai’n gyfarwydd iawn gyda felly wrthsgwrs wrth i fi ymsugno mewn prydferthwch y wlad yn lle canolbwyntio ar y rhewl a;r sat nav es i ar goll am cwpwl o filltiroedd ond na fe wrth i fi fynd trwy’r wlad a becso o jiw odw i’n mynd i’r lle iawn dyma Gelli Fawr yn dod i’r golwg mas o unman. Ag o’n i’n meddwl waw dyma le amazing!

22_06_2015_Carwyn a Lowri_prewshoot_0019

 

Ges i groeso cynnes iawn gan staff Gelli Fawr, drafodwn ni ameroedd a plan y dydd, trwy cael y trafodaeth hyn roeddwn yn teimlo fel se ni gyd yn gallu cydweithio fel tim ac yna gwneud yn siwr fod diwrnod mawr  Lowri a Carwyn yn rhedeg yn berffaith. Hefyd wrth ga’l y croeso a dod i adnabod Lowri a Carwyn  mae e wir  ‘di neud i fi ddisgwl mlan fwy at y briodas.

Cafon glonc am y diwrnod a’r trefniadau dros paned o goffi ac yna aethon ni am wac o gwmpas Gelli Fawr a penderfynnu lle byddwn yn tynnu lluniau ar y diwrnod mawr.

22_06_2015_Carwyn a Lowri_prewshoot_0022

22_06_2015_Carwyn a Lowri_prewshoot_0015

 

Y manteision o trefnu ‘pre wedding shoot’ yw bod pawb yn gallu dod yn gyfarwydd a’i gilydd ac yna pan mae’n dod i’r diwrod mawr mae’r cyplau yn fwy gyffyrddus pan yn tynnu lluniau, hefyd mae’n gylfe gret i wbod yn union y lleoliadau gwahnaol y gallwn gwneud y lluniau ar y diwrnod sydd wedyn yn arbed amser.

Hefyd mae’n bosib i chi prynnu’r lluniau i’w cadw neu archebu er engrhaifft llyfr arwyddo neu, ‘signing mount’ lle mae pobl yn gallu arwyddo a gadael eu cyfarchion.

Joiwch y lluniau Lowri a Carwyn a disgwl mlan yn fawr iaw at mis nesa’. xx

O.N os chi’n ffansio fwy o wybodaeth am Gelli Fawr, Cwmgwaun dyma linc i wefan http://www.gellifawr.co.uk/wedding.php

Pan Oedd y Byd yn Fach – Theatr Genedlaethol

Posted on :

Yn ystod yr wythnosau diwetha’ mae’r Theatr Genedlaethol wedi fy ngalw mewn i dynnu lluniau o’i drama diweddar Pan oedd y Byd yn Fach. Dyma cyfres o lluniau o fy nhaith i gyda’r cynhyrchiad yma.

Cyhoeddi’r Actorion –

30_03_15_actorion pan oeddy byd yn fach_0010

Dyfed Cynan – Alun

30_03_15_actorion pan oeddy byd yn fach_0012

Sion Ifan – Garyn

30_03_15_actorion pan oeddy byd yn fach_0016

Berwyn Pearce – Billy

30_03_15_actorion pan oeddy byd yn fach_0021

Ceri Murphy – Dyfed 30_03_15_actorion pan oeddy byd yn fach_0027

Gareth Pierce – Kevin 30_03_15_actorion pan oeddy byd yn fach_0058 30_03_15_actorion pan oeddy byd yn fach_0085-Edit

 

Gweithdy Llais a ymarfer sgript

21_04_2015_Ymarfer Pan oedd y byd yn fach_0176 21_04_2015_Ymarfer Pan oedd y byd yn fach_0223 21_04_2015_Ymarfer Pan oedd y byd yn fach_0260 21_04_2015_Ymarfer Pan oedd y byd yn fach_0268 21_04_2015_Ymarfer Pan oedd y byd yn fach_0292 21_04_2015_Ymarfer Pan oedd y byd yn fach_0376

Ymarfer Gwisg

13_05_2015_Pan oedd y byd yn fach_yg_023813_05_2015_Pan oedd y byd yn fach_yg_0340
13_05_2015_Pan oedd y byd yn fach_yg_0204

 

13_05_2015_Pan oedd y byd yn fach_yg_0301

13_05_2015_Pan oedd y byd yn fach_yg_0272

13_05_2015_Pan oedd y byd yn fach_yg_0650

 

Frank Yamma a Lleuwen – Chapter Caerdydd

Posted on :

Gig Frank Yamma a Lleuwen yn Chapter, Caerdydd.

Had lush food and got totally hypnotised by the amzing Lleuwen and great the Frank Yamma at Chapter Arts Centre Cardiff last Thursday.

http://www.frankyamma.com/index.html\

http://www.lleuwen.com

23_04_2015_Frank a Lleuwen_0002 23_04_2015_Frank a Lleuwen_0003 23_04_2015_Frank a Lleuwen_0004 23_04_2015_Frank a Lleuwen_0007 23_04_2015_Frank a Lleuwen_0019 23_04_2015_Frank a Lleuwen_0022 23_04_2015_Frank a Lleuwen_0026 23_04_2015_Frank a Lleuwen_0030

 

 

 

9bach Best Album – 2015 Folk Awards #throwbackthursday

Posted on :

Nodyn fach i weud llongyfarchiadau MAWR i 9bach am ei llwyddiant yn y Gwobrau Gwerin neithiwr yn Canolfan y Mileniwm, Caerdydd. Dyma lun ohonynt nol yng  ngwyl Tyrfe Tawe, Abertawe nol yn 2008 ar ddechre fy ngyrfa fel ffotograffydd.

Just a little blog congratulating 9bach on winning the best album award at last nights BBC Radio 2 Folk Awards, in the Milenium Centre,Cardiff. As its throwback thursday here’s a pic of 9bach performing in Tyrfe Tawe festival, Swansea back in 2008 which was when I started my career as a freelance photographer.

07_10_2008_9bach

 

 

Sian a Iestyn – Bwyty Mawddach

Posted on :

Yr ail penwythnos yn olynol a off a fi  lan i’r gogledd unwaith eto i dynnu lluniau priodas. Canhaliwyd y seremoni yn Eglwys Penrhyndeudraeth ac yna ymlaen at Bwyty Mawddach, Dolgellau. Roedd y tywydd ar ochr Sian a Iestyn a felly cofon ni’r cyfle lyfli i fynd i Llun Mair, Maentwrog i dynnu lluniau grwp. Dyma rhai luniau o’i diwrnod. Priodas hapus i chi Mr a Mrs Evans

11_04_15_Sian a Iestyn_0096 11_04_15_Sian a Iestyn_0099 11_04_15_Sian a Iestyn_0197 11_04_15_Sian a Iestyn_0211 11_04_15_Sian a Iestyn_0226 11_04_15_Sian a Iestyn_0227 11_04_15_Sian a Iestyn_0369 11_04_15_Sian a Iestyn_0535 11_04_15_Sian a Iestyn_0572 11_04_15_Sian a Iestyn_0709 11_04_15_Sian a Iestyn_0839 11_04_15_Sian a Iestyn_0878 11_04_15_Sian a Iestyn_0895 11_04_15_Sian a Iestyn_0949 11_04_15_Sian a Iestyn_0956 11_04_15_Sian a Iestyn_0986 11_04_15_Sian a Iestyn_1078

 

Road trip i Fae Colwyn ac yna i Oriel Hotel, Llanelwy

Posted on :

Dim yn aml rwy’n  trafaelu lan i’r gogledd i dynnu lluniau priodas ond dyma fi’ ag Eleri mynd ar antur fawr i Bae Colwyn nos Wener diwetha’. Ro’n i ‘ise dechre’n gynnar y bore hwnnw ond yn anffodus nid oedd hwnna’n bosib gan roedden i wedi bod mewn priodas  ein ffrind y diwrnod cynt. Am y tro cynta mewn blynyddoedd o’n i ddim yn tynnu lluniau  yn y briodas felly fe wnes i joio bach gormod i ga’l traefaelu’n gynnar y bore wedyn. Ta beth fe gyrraeddon ni Oriel Hotel cyn i’r machlud haul a ges i’r cyfle i neud reki o’r lleoliad. Stop nesa’ o’dd y Capel ym Mae Colwyn yna i gael sypreis neis i weld fod y capel yn un eithaf mawr felly roedd e’n neud fi’n fwy cyffrous am y briodas i w’bod bydde digon o le yn y capel i dynnu lluniau. Stop nesa’ o’dd ty Hannah… just i neud yn siwr bod fi’n gwbod lle oedd y ty a ddim poeni fy mod i yn mynd i fynd ar goll. Na es i ddim mewn am baned felly fi’n gobitho bod neb yn meddwl bo’ fi’n ryw stalker yn dreifo’n araf heibio’r ty y noson honno. Erbyn hyn roedd angen bwyd so wedes i wrth Eleri i rhoi status lan i ofyn i’n ffrindiau o’r gogledd lle oedd y lle gorau i gael bwyd. Lot yn dweud y Toad a lot yn awgrymu Hickory’s Smoke House. Penderfynno’n ni ar Hickory’s… WAW! O’dd e fel se ni yn America yr unig wahaniaeth oedd bod

acenion manceinion a Lerpwl o’n hamgylch. Joio! Bwyd ffantastic a just y peth ar ol trafaelu am oriau. Yna ymlaen a ni i’r Travel Lodge i rechargo’r bateris (fi) ar gyfer y briodas mawr y diwrnod wedyn.

Fi yn joio tynnu lluniau o’r paratoadau’r bore mae’n rhoi cyfle i’r briodferch a’i theulu a’r morwynion ddod yn gyfarwydd a fi’n yn papo i ffwrdd. Hefyd fi’n joio bod yn rhan o’r awyrgylch llawn emosiwn, o hapusrwydd, tristwch, teimlad cyffrous a nerfus mae’n rhoi buzz mawr i fi i ddal yr atgofion yma. Pan cyrraeddes i’r ty roedd hi’n eitha’ llwyd tu fas ond erbyn i ni adael y ty roed yr haul yn gwennu’n braf a felly ro’n i mor falch bod ddim angen i Emyr a Hannah  boeni am y tywydd. Nai adael i’r lluniau siarad nawr… Joiwch!! A priodas hapus iawn i Mr a Mrs John sy’n gwpwl llawn giggles :) Beth am ddechre gyda llun o Tad y Briodferch wrthi’n paratoi ei speech.

DSC_1878 DSC_1889 DSC_1895 DSC_1959 DSC_1981 DSC_2029 DSC_2056 DSC_2105 DSC_2249 DSC_2258 DSC_2308 DSC_2322 DSC_2649 DSC_2690 DSC_2758 DSC_3127 DSC_3266 DSC_3296 DSC_3347 DSC_3404 DSC_3428 DSC_3724