Blog

Pen-blwydd Hapus Ty Tawe

Posted on :
Pen-blwydd Hapus Ty Tawe.

 

Diolch o galon am y cyfleuoedd a’r cefnogaeth wyt wedi dangos i Celf Calon dros y blynyddoedd.

Joiwch y dathlu

celf calon.x

O.N Dyma casgliad o luniau gigs Gwener yr Grolsh ac ambell boster.

 

 

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Cystadleuaeth ffotograffiaeth Heno

Posted on :

Nol ym mis Gorffennaf cefais fy nghwahodd i beirniadu cystadleuaeth ffotograffiaeth yr Haf Rhaglen Heno. Neithiwr roeddwn yn ffilmio’r cyhoeddi’r ennillydd lan ar traeth Borth, Ceredigion. Cyflwynwyr y rhaglen yma oedd Elin Fflur ac Alun Williams. Wrth i fi aros i ffilmio’r eitem cyfais cyfle i dynnu lluniau tu nol i’r llen.

 

 

 

 

 

 

Cystadleuaeth Lluniau priodas | Wedding photography Competition

Posted on :

 

BLOG pic_Cystadleuaeth dathlu 10 celf calon

I ddathlu 10 mlynedd o Celf Calon mae gen i gystadleuaeth arbennig iawn i chi! Ydych chi yn priodi yn 2018? Dyma eich cyfle i ennill lluniau priodas gwerth £1500 i gofnodi eich diwrnod arbennig. A’r cyfan sydd angen i chi wneud yw hoffi tudalen Celf Calon ar facebook, nodi eich enwau neu enwau’r cwpwl sydd yn priodi gyda dyddiad y briodas a rhannu’r neges. Pob lwc!

Telerau ac Amodau:

 1. I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rhaid hoffi tudalen Celf Calon ar facebook, nodi enwau y cwpwl sydd yn priodi a dyddiad y briodas, a rhannu’r neges. Rhaid i’r briodas fod ar ddyddiau Llun – Gwener yn ystod 2018
 2. Bydd y gystadleuaeth yn cychwyn ar 17 Gorffennaf 2017 ac yn gorffen am 17:00 17 Awst 2017.
 3. Mae modd enwebu pâr i dderbyn y wobr trwy nodi eu henwau ar y neges ar facebook
 4. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap. Os yw dyddiad y briodas wedi archebu gan Celf Calon yn barod, bydd enillydd arall yn cael ei ddewis.
 5. Bydd yr enillydd yn cael eu hysbysu trwy Facebook ac fe fydd ganddynt 14 diwrnod i gadarnhau’r wobr.
 1. Bydd Celf Calon yn teithio i unrhywle yng Nghymru i dynnu y lluniau, ond nid yw’r wobr yn cynnwys costau teithio.  Fe fydd cost am deithio i’r briodas, ac am lety os yn berthnasol.
 1. Bydd yr wobr yn cynnwys tynnu lluniau priodas o’r paratoadau’r bore tan y ddawns gyntaf, golygu’r lluniau a darparu lluniau ar ffon gof. Os fyddwch chi am unrhyw llyfrau neu prints bydd angen eu prynu yn ychwnaegol.
 2. Nid oes modd trosglwyddo’r wobr i unrhywun arall
 3. Nid oes modd trosglwyddo’r wobr i arian neu unrhyw wobr arall
 4. Os yw’r pâr wedi archebu a thalu blaendal i Celf Calon yn barod, neu unrhyw ffotograffydd arall, ni fydd modd cynnig y wobr
 5. Mae gan Celf Calon yr hawl i newid y rheolau
 6. Bydd hawl gan Celf Calon i ddefnyddio’r lluniau ar gyfer hyrwyddo
 7. Dim ond un ymgais i bob cwpwl.

To celebrate 10 years of Celf Calon I have a very special competition to announce! Are you getting married in 2018? This is your chance to win photographs of your special day, worth £1500. All you need to do is like my page Celf Calon on facebook, note your names or the names of the couple getting married with the wedding date and share the message. Good luck!

Terms and Conditions:

 1. To take part in the competition, you must like like Celf Calon page on facebook, note the names of the couple getting married and the wedding date, and share the message. The wedding must be on a date Monday – Friday during 2018.
 2. The competition starts on 17 July 2017 and finishes at 17:00 17 August 2017.
 3. You can nominate a pair to receive the prize by noting their names on facebook.
 4. The winner will be chosen randomly.  If the wedding date is already booked by Celf Calon, another winner will be chosen.
 5. The winner will be notified through Facebook and they’ll have 14 days to confirm the prize.
 6. Celf Calon will travel to anywhere in Wales to the wedding, but the prize doesn’t include travel costs. Travel costs will be charged, and accommodation if applicable.
 7. The prize includes taking images of the wedding from the preparation in the morning until the first dance, editing the images and providing the edited images on a memory stick.  If you would like books or prints they will need to be purchased seperately.
 8. The prize is not transferable to another person
 9. No part of a prize is exchangeable for cash or any other prize.
 10. If the pair have already booked and paid a deposit to Celf Calon already, or any other photographer, the prize won’t be valid
 11. Celf Calon holds the rights to change the rules
 12. Celf Calon reserves the rights to use all material from the wedding for promotional purposes
 13. Only one entry per couple

Elgan a Leri

Posted on :

02_06_2017_Elgan a Leri_003 02_06_2017_Elgan a Leri_015 02_06_2017_Elgan a Leri_024 02_06_2017_Elgan a Leri_041 02_06_2017_Elgan a Leri_043 02_06_2017_Elgan a Leri_044 02_06_2017_Elgan a Leri_048 02_06_2017_Elgan a Leri_053 02_06_2017_Elgan a Leri_056 02_06_2017_Elgan a Leri_060 02_06_2017_Elgan a Leri_068 02_06_2017_Elgan a Leri_074 02_06_2017_Elgan a Leri_083 02_06_2017_Elgan a Leri_085 02_06_2017_Elgan a Leri_090 02_06_2017_Elgan a Leri_092 02_06_2017_Elgan a Leri_094 02_06_2017_Elgan a Leri_110 02_06_2017_Elgan a Leri_113 02_06_2017_Elgan a Leri_115 02_06_2017_Elgan a Leri_126 02_06_2017_Elgan a Leri_127 02_06_2017_Elgan a Leri_131 02_06_2017_Elgan a Leri_137 02_06_2017_Elgan a Leri_139 02_06_2017_Elgan a Leri_144 02_06_2017_Elgan a Leri_146 02_06_2017_Elgan a Leri_147 02_06_2017_Elgan a Leri_156 02_06_2017_Elgan a Leri_158 02_06_2017_Elgan a Leri_159 02_06_2017_Elgan a Leri_166 02_06_2017_Elgan a Leri_171 02_06_2017_Elgan a Leri_183 02_06_2017_Elgan a Leri_192 02_06_2017_Elgan a Leri_220 02_06_2017_Elgan a Leri_222 02_06_2017_Elgan a Leri_224 02_06_2017_Elgan a Leri_234 02_06_2017_Elgan a Leri_241 02_06_2017_Elgan a Leri_250 02_06_2017_Elgan a Leri_252 02_06_2017_Elgan a Leri_254 02_06_2017_Elgan a Leri_275 02_06_2017_Elgan a Leri_277 02_06_2017_Elgan a Leri_283 02_06_2017_Elgan a Leri_293 02_06_2017_Elgan a Leri_297 02_06_2017_Elgan a Leri_300 02_06_2017_Elgan a Leri_306 02_06_2017_Elgan a Leri_321 02_06_2017_Elgan a Leri_325 02_06_2017_Elgan a Leri_330 02_06_2017_Elgan a Leri_343 02_06_2017_Elgan a Leri_346 02_06_2017_Elgan a Leri_350 02_06_2017_Elgan a Leri_353 02_06_2017_Elgan a Leri_358 02_06_2017_Elgan a Leri_365 02_06_2017_Elgan a Leri_371 02_06_2017_Elgan a Leri_374 02_06_2017_Elgan a Leri_382 02_06_2017_Elgan a Leri_388 02_06_2017_Elgan a Leri_392 02_06_2017_Elgan a Leri_394 02_06_2017_Elgan a Leri_405 02_06_2017_Elgan a Leri_423 02_06_2017_Elgan a Leri_431ELgan a Leri 02/06/2017

Eglwys Capel Cynon – Rhosygilwen

Aled a Sian

Posted on :

Aled a Sian 18/02/2017

Capel Tabernacl, Cefineithin – Mansion House, Llansteffan

18_02_2017_Aled a Sian_013 18_02_2017_Aled a Sian_086 18_02_2017_Aled a Sian_103 18_02_2017_Aled a Sian_115 18_02_2017_Aled a Sian_122 18_02_2017_Aled a Sian_168 18_02_2017_Aled a Sian_183 18_02_2017_Aled a Sian_185 18_02_2017_Aled a Sian_188 18_02_2017_Aled a Sian_190 18_02_2017_Aled a Sian_277 18_02_2017_Aled a Sian_280 18_02_2017_Aled a Sian_306 18_02_2017_Aled a Sian_309 18_02_2017_Aled a Sian_310 18_02_2017_Aled a Sian_314 18_02_2017_Aled a Sian_316 18_02_2017_Aled a Sian_351 18_02_2017_Aled a Sian_357 18_02_2017_Aled a Sian_363 18_02_2017_Aled a Sian_364 18_02_2017_Aled a Sian_367 18_02_2017_Aled a Sian_371

Martin ac Eirlys

Posted on :

Martin ac Eirlys 14/04/2017

Plas Talgarth, Pennal – Clwb Pel-droed Corris

14_04_2017_Eirlys a Martin_004 14_04_2017_Eirlys a Martin_011 14_04_2017_Eirlys a Martin_014 14_04_2017_Eirlys a Martin_020 14_04_2017_Eirlys a Martin_024 14_04_2017_Eirlys a Martin_027 14_04_2017_Eirlys a Martin_041 14_04_2017_Eirlys a Martin_043 14_04_2017_Eirlys a Martin_048 14_04_2017_Eirlys a Martin_057 14_04_2017_Eirlys a Martin_078 14_04_2017_Eirlys a Martin_084 14_04_2017_Eirlys a Martin_090 14_04_2017_Eirlys a Martin_095 14_04_2017_Eirlys a Martin_107 14_04_2017_Eirlys a Martin_128 14_04_2017_Eirlys a Martin_133 14_04_2017_Eirlys a Martin_155 14_04_2017_Eirlys a Martin_183 14_04_2017_Eirlys a Martin_190 14_04_2017_Eirlys a Martin_194 14_04_2017_Eirlys a Martin_196 14_04_2017_Eirlys a Martin_198 14_04_2017_Eirlys a Martin_219 14_04_2017_Eirlys a Martin_229 14_04_2017_Eirlys a Martin_242 14_04_2017_Eirlys a Martin_247 14_04_2017_Eirlys a Martin_250 14_04_2017_Eirlys a Martin_256 14_04_2017_Eirlys a Martin_261 14_04_2017_Eirlys a Martin_264 14_04_2017_Eirlys a Martin_269 14_04_2017_Eirlys a Martin_273 14_04_2017_Eirlys a Martin_277 14_04_2017_Eirlys a Martin_294 14_04_2017_Eirlys a Martin_295 14_04_2017_Eirlys a Martin_315 14_04_2017_Eirlys a Martin_318 14_04_2017_Eirlys a Martin_322 14_04_2017_Eirlys a Martin_329 14_04_2017_Eirlys a Martin_383 14_04_2017_Eirlys a Martin_389 14_04_2017_Eirlys a Martin_391 14_04_2017_Eirlys a Martin_394 14_04_2017_Eirlys a Martin_396

Richard ac Elin

Posted on :

Richard ac Elin 29/10/2016

The Plough, Rhosmaen, Llandeilo

29_10_16_Richard ac Elin_003 29_10_16_Richard ac Elin_008 29_10_16_Richard ac Elin_021 29_10_16_Richard ac Elin_024 29_10_16_Richard ac Elin_038 29_10_16_Richard ac Elin_048 29_10_16_Richard ac Elin_052 29_10_16_Richard ac Elin_056 29_10_16_Richard ac Elin_059 29_10_16_Richard ac Elin_068 29_10_16_Richard ac Elin_089 29_10_16_Richard ac Elin_092 29_10_16_Richard ac Elin_095 29_10_16_Richard ac Elin_098 29_10_16_Richard ac Elin_100 29_10_16_Richard ac Elin_114 29_10_16_Richard ac Elin_128 29_10_16_Richard ac Elin_146 29_10_16_Richard ac Elin_153 29_10_16_Richard ac Elin_159 29_10_16_Richard ac Elin_162 29_10_16_Richard ac Elin_165 29_10_16_Richard ac Elin_171 29_10_16_Richard ac Elin_180 29_10_16_Richard ac Elin_184 29_10_16_Richard ac Elin_200 29_10_16_Richard ac Elin_215 29_10_16_Richard ac Elin_222 29_10_16_Richard ac Elin_225 29_10_16_Richard ac Elin_232 29_10_16_Richard ac Elin_240 29_10_16_Richard ac Elin_241 29_10_16_Richard ac Elin_256 29_10_16_Richard ac Elin_260 29_10_16_Richard ac Elin_261 29_10_16_Richard ac Elin_264 29_10_16_Richard ac Elin_276 29_10_16_Richard ac Elin_280 29_10_16_Richard ac Elin_292 29_10_16_Richard ac Elin_299 29_10_16_Richard ac Elin_310 29_10_16_Richard ac Elin_311 29_10_16_Richard ac Elin_313 29_10_16_Richard ac Elin_314 29_10_16_Richard ac Elin_321 29_10_16_Richard ac Elin_330 29_10_16_Richard ac Elin_360 29_10_16_Richard ac Elin_364 29_10_16_Richard ac Elin_367 29_10_16_Richard ac Elin_371 29_10_16_Richard ac Elin_380 29_10_16_Richard ac Elin_406 29_10_16_Richard ac Elin_410 29_10_16_Richard ac Elin_430 29_10_16_Richard ac Elin_434 29_10_16_Richard ac Elin_437

 

 

Arwel a Lucy

Posted on :

Arwel a Lucy 15/10/2016

St Matthew’s Church, Neath –  Sketty Hall

15_10_16_Arwel a Lucy_19 15_10_16_Arwel a Lucy_20 15_10_16_Arwel a Lucy_27 15_10_16_Arwel a Lucy_35 15_10_16_Arwel a Lucy_42 15_10_16_Arwel a Lucy_43 15_10_16_Arwel a Lucy_45 15_10_16_Arwel a Lucy_50 15_10_16_Arwel a Lucy_53 15_10_16_Arwel a Lucy_59 15_10_16_Arwel a Lucy_62 15_10_16_Arwel a Lucy_73 15_10_16_Arwel a Lucy_81 15_10_16_Arwel a Lucy_82 15_10_16_Arwel a Lucy_88 15_10_16_Arwel a Lucy_96 15_10_16_Arwel a Lucy_102 15_10_16_Arwel a Lucy_104 15_10_16_Arwel a Lucy_111 15_10_16_Arwel a Lucy_122 15_10_16_Arwel a Lucy_137 15_10_16_Arwel a Lucy_150 15_10_16_Arwel a Lucy_152 15_10_16_Arwel a Lucy_158 15_10_16_Arwel a Lucy_170 15_10_16_Arwel a Lucy_171 15_10_16_Arwel a Lucy_176 15_10_16_Arwel a Lucy_186 15_10_16_Arwel a Lucy_204 15_10_16_Arwel a Lucy_223 15_10_16_Arwel a Lucy_224 15_10_16_Arwel a Lucy_234 15_10_16_Arwel a Lucy_237 15_10_16_Arwel a Lucy_292 15_10_16_Arwel a Lucy_294 15_10_16_Arwel a Lucy_300 15_10_16_Arwel a Lucy_305 15_10_16_Arwel a Lucy_308 15_10_16_Arwel a Lucy_318 15_10_16_Arwel a Lucy_333 15_10_16_Arwel a Lucy_338 15_10_16_Arwel a Lucy_385 15_10_16_Arwel a Lucy_399 15_10_16_Arwel a Lucy_402 15_10_16_Arwel a Lucy_419 15_10_16_Arwel a Lucy_428

Hefin ac Eleri

Posted on :

10_09_16_Hefin ac Eleri_0007 10_09_16_Hefin ac Eleri_0009 10_09_16_Hefin ac Eleri_0015 10_09_16_Hefin ac Eleri_0017 10_09_16_Hefin ac Eleri_0021 10_09_16_Hefin ac Eleri_0030 10_09_16_Hefin ac Eleri_0036 10_09_16_Hefin ac Eleri_0038 10_09_16_Hefin ac Eleri_0054 10_09_16_Hefin ac Eleri_0063 10_09_16_Hefin ac Eleri_0077 10_09_16_Hefin ac Eleri_0086 10_09_16_Hefin ac Eleri_0089 10_09_16_Hefin ac Eleri_0090 10_09_16_Hefin ac Eleri_0097 10_09_16_Hefin ac Eleri_0101 10_09_16_Hefin ac Eleri_0108 10_09_16_Hefin ac Eleri_0109 10_09_16_Hefin ac Eleri_0117 10_09_16_Hefin ac Eleri_0119 10_09_16_Hefin ac Eleri_0120 10_09_16_Hefin ac Eleri_0127 10_09_16_Hefin ac Eleri_0141 10_09_16_Hefin ac Eleri_0145 10_09_16_Hefin ac Eleri_0146 10_09_16_Hefin ac Eleri_0156 10_09_16_Hefin ac Eleri_0167 10_09_16_Hefin ac Eleri_0176 10_09_16_Hefin ac Eleri_0186 10_09_16_Hefin ac Eleri_0188 10_09_16_Hefin ac Eleri_0194 10_09_16_Hefin ac Eleri_0237 10_09_16_Hefin ac Eleri_0243 10_09_16_Hefin ac Eleri_0246Hefin ac Eleri 10/09/2016

Eglwys Llanllwni – Plough Rhosmaen