Blog

#hunlun #selfie

Posted on :

Tybed a gwyddoch bod yr hunlun wedi bodoli ers 1839? Ond yn 2010 fe aeth yn ‘viral’ dros y byd pan ddaeth yr iphone 4 mas gyda’i ‘front facing camera’

Dyma erthygl diddorol gan y Guardian am hunluniau. A hefyd isod mae cyfres o luniau postiwyd ar instagram wythnos diwetha ar y thema hunlun mewn priodasau.

https://www.theguardian.com/technology/2013/jul/14/how-selfies-became-a-global-phenomenon

Did you know that photographic self portraits have been around since 1839? But it wasn’t until 2010 when the iphone 4 came out with a front facing camera which then became viral.

Here is an intesting article  by the guardian on  how it became a global phenomenon

https://www.theguardian.com/technology/2013/jul/14/how-selfies-became-a-global-phenomenon

Also below are last weeks instagram wedding selfie shots

 

Thema wythnos hyn… paratoadau’r bore

This weeks theme: #morningprep

 

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Plant mewn priodas | #weddingkids

Posted on :

Chi’mod beth? Dwi wrth fy modd yn papo plant. Dwi’n dwlu mynd mewn i’w byd bach nhw yn enwedig mewn priodasau. Ma’ gweld gwynebau morwynion bach yn goleuo lan wrth gweld y briodferch yn ei ffrog am y tro cynta’ mor lyfli… enwedig os taw ei mham neu aelod or teulu sy’n priodi.

Beth sydd wir yn sbesial am plant mewn priodasau yw eu bod nhw’n ymlacio oedolion a’r awyrgylch. Yn ystod un priodas eleni wrth i mab priodferch cerdded at allor unwaith welodd e ei dad waeddodd e “DADI!” Nath pawb chwerthin ac yna yn syth o’dd e fel se fe wedi torri’r ia!

I absolutley love photographing kids especially at weddings. I just love capturing their little world. In every wedding that I’ve shot kids seem to chill everyone out. At one wedding this year the bride’s son came down the aisle first and once he saw his dad he shouted at the top of his voice “DADDY!” It instantly broke the nervous icy tension that can occur during a ceremony… everyone just laughed it was such a lovely moment.

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

#Twmpath – Instagram

Posted on :

Yn ddiweddar fi ‘di dechre joio pori trwy instagram unwaith ‘to a nawr yn teimlo bod angen i fi postio fwy o luniau i greu fwy o portfolio o beth mae celf calon lan i. Meddwl o’n i  efalle bydde fe’n syniad da i bostio  lluniau yn ddyddiol a dewis thema wythnosol.

Thema yr wythnos ‘ma o’dd  Twmpath….

Dros y blynyddoedd fi ‘di tynnu lluniau nifer o twmpathau ar draws Gymru a mae pob un wedi bod yn lot fowr o sbort. Mae Twmpath yn adloniant perffaith i ddechre’r parti nos achos ma pawb yn gallu ymuno mewn os i chi ddim yn hoffi dawnsio neu beidio mae e bownd o godi gwen os chi’n rhoi go!

Dyma’r casgliad o luniau wnes i postio ar instgram yr wythnos ‘ma.

Thema wythnos nesa’… ermmm nai adael chi ‘wbod bore fory.

<3

 

 

 

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

Pen-blwydd Hapus Ty Tawe

Posted on :
Pen-blwydd Hapus Ty Tawe.

 

Diolch o galon am y cyfleuoedd a’r cefnogaeth wyt wedi dangos i Celf Calon dros y blynyddoedd.

Joiwch y dathlu

celf calon.x

O.N Dyma casgliad o luniau gigs Gwener yr Grolsh ac ambell boster.

 

 

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Cystadleuaeth ffotograffiaeth Heno

Posted on :

Nol ym mis Gorffennaf cefais fy nghwahodd i beirniadu cystadleuaeth ffotograffiaeth yr Haf Rhaglen Heno. Neithiwr roeddwn yn ffilmio’r cyhoeddi’r ennillydd lan ar traeth Borth, Ceredigion. Cyflwynwyr y rhaglen yma oedd Elin Fflur ac Alun Williams. Wrth i fi aros i ffilmio’r eitem cyfais cyfle i dynnu lluniau tu nol i’r llen.

 

 

 

 

 

 

Cystadleuaeth Lluniau priodas | Wedding photography Competition

Posted on :

 

BLOG pic_Cystadleuaeth dathlu 10 celf calon

I ddathlu 10 mlynedd o Celf Calon mae gen i gystadleuaeth arbennig iawn i chi! Ydych chi yn priodi yn 2018? Dyma eich cyfle i ennill lluniau priodas gwerth £1500 i gofnodi eich diwrnod arbennig. A’r cyfan sydd angen i chi wneud yw hoffi tudalen Celf Calon ar facebook, nodi eich enwau neu enwau’r cwpwl sydd yn priodi gyda dyddiad y briodas a rhannu’r neges. Pob lwc!

Telerau ac Amodau:

 1. I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rhaid hoffi tudalen Celf Calon ar facebook, nodi enwau y cwpwl sydd yn priodi a dyddiad y briodas, a rhannu’r neges. Rhaid i’r briodas fod ar ddyddiau Llun – Gwener yn ystod 2018
 2. Bydd y gystadleuaeth yn cychwyn ar 17 Gorffennaf 2017 ac yn gorffen am 17:00 17 Awst 2017.
 3. Mae modd enwebu pâr i dderbyn y wobr trwy nodi eu henwau ar y neges ar facebook
 4. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap. Os yw dyddiad y briodas wedi archebu gan Celf Calon yn barod, bydd enillydd arall yn cael ei ddewis.
 5. Bydd yr enillydd yn cael eu hysbysu trwy Facebook ac fe fydd ganddynt 14 diwrnod i gadarnhau’r wobr.
 1. Bydd Celf Calon yn teithio i unrhywle yng Nghymru i dynnu y lluniau, ond nid yw’r wobr yn cynnwys costau teithio.  Fe fydd cost am deithio i’r briodas, ac am lety os yn berthnasol.
 1. Bydd yr wobr yn cynnwys tynnu lluniau priodas o’r paratoadau’r bore tan y ddawns gyntaf, golygu’r lluniau a darparu lluniau ar ffon gof. Os fyddwch chi am unrhyw llyfrau neu prints bydd angen eu prynu yn ychwnaegol.
 2. Nid oes modd trosglwyddo’r wobr i unrhywun arall
 3. Nid oes modd trosglwyddo’r wobr i arian neu unrhyw wobr arall
 4. Os yw’r pâr wedi archebu a thalu blaendal i Celf Calon yn barod, neu unrhyw ffotograffydd arall, ni fydd modd cynnig y wobr
 5. Mae gan Celf Calon yr hawl i newid y rheolau
 6. Bydd hawl gan Celf Calon i ddefnyddio’r lluniau ar gyfer hyrwyddo
 7. Dim ond un ymgais i bob cwpwl.

To celebrate 10 years of Celf Calon I have a very special competition to announce! Are you getting married in 2018? This is your chance to win photographs of your special day, worth £1500. All you need to do is like my page Celf Calon on facebook, note your names or the names of the couple getting married with the wedding date and share the message. Good luck!

Terms and Conditions:

 1. To take part in the competition, you must like like Celf Calon page on facebook, note the names of the couple getting married and the wedding date, and share the message. The wedding must be on a date Monday – Friday during 2018.
 2. The competition starts on 17 July 2017 and finishes at 17:00 17 August 2017.
 3. You can nominate a pair to receive the prize by noting their names on facebook.
 4. The winner will be chosen randomly.  If the wedding date is already booked by Celf Calon, another winner will be chosen.
 5. The winner will be notified through Facebook and they’ll have 14 days to confirm the prize.
 6. Celf Calon will travel to anywhere in Wales to the wedding, but the prize doesn’t include travel costs. Travel costs will be charged, and accommodation if applicable.
 7. The prize includes taking images of the wedding from the preparation in the morning until the first dance, editing the images and providing the edited images on a memory stick.  If you would like books or prints they will need to be purchased seperately.
 8. The prize is not transferable to another person
 9. No part of a prize is exchangeable for cash or any other prize.
 10. If the pair have already booked and paid a deposit to Celf Calon already, or any other photographer, the prize won’t be valid
 11. Celf Calon holds the rights to change the rules
 12. Celf Calon reserves the rights to use all material from the wedding for promotional purposes
 13. Only one entry per couple

Elgan a Leri

Posted on :

02_06_2017_Elgan a Leri_003 02_06_2017_Elgan a Leri_015 02_06_2017_Elgan a Leri_024 02_06_2017_Elgan a Leri_041 02_06_2017_Elgan a Leri_043 02_06_2017_Elgan a Leri_044 02_06_2017_Elgan a Leri_048 02_06_2017_Elgan a Leri_053 02_06_2017_Elgan a Leri_056 02_06_2017_Elgan a Leri_060 02_06_2017_Elgan a Leri_068 02_06_2017_Elgan a Leri_074 02_06_2017_Elgan a Leri_083 02_06_2017_Elgan a Leri_085 02_06_2017_Elgan a Leri_090 02_06_2017_Elgan a Leri_092 02_06_2017_Elgan a Leri_094 02_06_2017_Elgan a Leri_110 02_06_2017_Elgan a Leri_113 02_06_2017_Elgan a Leri_115 02_06_2017_Elgan a Leri_126 02_06_2017_Elgan a Leri_127 02_06_2017_Elgan a Leri_131 02_06_2017_Elgan a Leri_137 02_06_2017_Elgan a Leri_139 02_06_2017_Elgan a Leri_144 02_06_2017_Elgan a Leri_146 02_06_2017_Elgan a Leri_147 02_06_2017_Elgan a Leri_156 02_06_2017_Elgan a Leri_158 02_06_2017_Elgan a Leri_159 02_06_2017_Elgan a Leri_166 02_06_2017_Elgan a Leri_171 02_06_2017_Elgan a Leri_183 02_06_2017_Elgan a Leri_192 02_06_2017_Elgan a Leri_220 02_06_2017_Elgan a Leri_222 02_06_2017_Elgan a Leri_224 02_06_2017_Elgan a Leri_234 02_06_2017_Elgan a Leri_241 02_06_2017_Elgan a Leri_250 02_06_2017_Elgan a Leri_252 02_06_2017_Elgan a Leri_254 02_06_2017_Elgan a Leri_275 02_06_2017_Elgan a Leri_277 02_06_2017_Elgan a Leri_283 02_06_2017_Elgan a Leri_293 02_06_2017_Elgan a Leri_297 02_06_2017_Elgan a Leri_300 02_06_2017_Elgan a Leri_306 02_06_2017_Elgan a Leri_321 02_06_2017_Elgan a Leri_325 02_06_2017_Elgan a Leri_330 02_06_2017_Elgan a Leri_343 02_06_2017_Elgan a Leri_346 02_06_2017_Elgan a Leri_350 02_06_2017_Elgan a Leri_353 02_06_2017_Elgan a Leri_358 02_06_2017_Elgan a Leri_365 02_06_2017_Elgan a Leri_371 02_06_2017_Elgan a Leri_374 02_06_2017_Elgan a Leri_382 02_06_2017_Elgan a Leri_388 02_06_2017_Elgan a Leri_392 02_06_2017_Elgan a Leri_394 02_06_2017_Elgan a Leri_405 02_06_2017_Elgan a Leri_423 02_06_2017_Elgan a Leri_431ELgan a Leri 02/06/2017

Eglwys Capel Cynon – Rhosygilwen

Aled a Sian

Posted on :

Aled a Sian 18/02/2017

Capel Tabernacl, Cefineithin – Mansion House, Llansteffan

18_02_2017_Aled a Sian_013 18_02_2017_Aled a Sian_086 18_02_2017_Aled a Sian_103 18_02_2017_Aled a Sian_115 18_02_2017_Aled a Sian_122 18_02_2017_Aled a Sian_168 18_02_2017_Aled a Sian_183 18_02_2017_Aled a Sian_185 18_02_2017_Aled a Sian_188 18_02_2017_Aled a Sian_190 18_02_2017_Aled a Sian_277 18_02_2017_Aled a Sian_280 18_02_2017_Aled a Sian_306 18_02_2017_Aled a Sian_309 18_02_2017_Aled a Sian_310 18_02_2017_Aled a Sian_314 18_02_2017_Aled a Sian_316 18_02_2017_Aled a Sian_351 18_02_2017_Aled a Sian_357 18_02_2017_Aled a Sian_363 18_02_2017_Aled a Sian_364 18_02_2017_Aled a Sian_367 18_02_2017_Aled a Sian_371

Martin ac Eirlys

Posted on :

Martin ac Eirlys 14/04/2017

Plas Talgarth, Pennal – Clwb Pel-droed Corris

14_04_2017_Eirlys a Martin_004 14_04_2017_Eirlys a Martin_011 14_04_2017_Eirlys a Martin_014 14_04_2017_Eirlys a Martin_020 14_04_2017_Eirlys a Martin_024 14_04_2017_Eirlys a Martin_027 14_04_2017_Eirlys a Martin_041 14_04_2017_Eirlys a Martin_043 14_04_2017_Eirlys a Martin_048 14_04_2017_Eirlys a Martin_057 14_04_2017_Eirlys a Martin_078 14_04_2017_Eirlys a Martin_084 14_04_2017_Eirlys a Martin_090 14_04_2017_Eirlys a Martin_095 14_04_2017_Eirlys a Martin_107 14_04_2017_Eirlys a Martin_128 14_04_2017_Eirlys a Martin_133 14_04_2017_Eirlys a Martin_155 14_04_2017_Eirlys a Martin_183 14_04_2017_Eirlys a Martin_190 14_04_2017_Eirlys a Martin_194 14_04_2017_Eirlys a Martin_196 14_04_2017_Eirlys a Martin_198 14_04_2017_Eirlys a Martin_219 14_04_2017_Eirlys a Martin_229 14_04_2017_Eirlys a Martin_242 14_04_2017_Eirlys a Martin_247 14_04_2017_Eirlys a Martin_250 14_04_2017_Eirlys a Martin_256 14_04_2017_Eirlys a Martin_261 14_04_2017_Eirlys a Martin_264 14_04_2017_Eirlys a Martin_269 14_04_2017_Eirlys a Martin_273 14_04_2017_Eirlys a Martin_277 14_04_2017_Eirlys a Martin_294 14_04_2017_Eirlys a Martin_295 14_04_2017_Eirlys a Martin_315 14_04_2017_Eirlys a Martin_318 14_04_2017_Eirlys a Martin_322 14_04_2017_Eirlys a Martin_329 14_04_2017_Eirlys a Martin_383 14_04_2017_Eirlys a Martin_389 14_04_2017_Eirlys a Martin_391 14_04_2017_Eirlys a Martin_394 14_04_2017_Eirlys a Martin_396